Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
řešení

Moduly Standard

Moduly standard jsou základem pro řízení vaší společnosti, ať už se řadíte mezi malé, střední nebo velké podniky. Řešení zahrnuje monitoring v reálném čase, off-line přehledy, automatické vytváření záznamů v knize jízd, modul pro efektivnější komunikaci, generování reportů a praktickou pomoc.

interface modulu

standard
plus
prémium
objevte

benefity

nejpoužívanějších modulů našeho smart řešení fleetware

manažer

dispečer

řidič

Objevte

Přehled modulů Standard

Objevte
Moduly Standard
Online

Sledování vozidel v reálném čase s informacemi o chodu motoru, rychlosti, poloze či type jízdy.

kniha jízd

Analyzování jízd za zvolené období pro konkrétní vozidlo s podrobnými informacemi o nákupech.

offline

Průřez aktivit v průběhu celého dne. Všechny informace o aktuálním stavu objektu i na mapovém podkladu.

komunikace

Zobrazuje kompletní přehled došlých zpráv s možností zasílání individuálních i skupinových hlášení.

reporty

Přehledný seznam standardních, manažerských i vlastních reportů. Výstupy lze exportovat do různých formátů XLS, PDF, XML.

nápověda

Najdete detailní postupy ke všem funkcionalitám pro správné a efektivní využití systému fleetware.

Objevte
Moduly Plus
výkony řidiče

Sumární měsíční vyhodnocení jízd řidiče ve struktuře služebních km, soukromých km, stavů nádrže na konkrétních vozidlech.

Import PHM

Import souborů z tankovacích karet a následné zpracování dat o tankování a platbách za zboží a služby.

Přehled PHM

Detekce a nákupy PHM s informacemi o průměrných, zda normovaných spotřebách jakož io případných úbytcích PHM.

Správa systému

Správa údajů o vozidlech, zaměstnancích, nákladových střediscích, pohonných hmotách a jiných navazujících informacích, díky kterým si aplikaci přizpůsobíte přesně vašim potřebám.

Servis a údržba

Vytvoření a plánování pravidelných i nepravidelných servisních úkonů vozidla. Oprávněný uživatel může vytvářet nové servisní požadavky a evidovat servisní výkony pro několik vozidla.

Jízdní styl řidiče

Vyhodnocení jízdního stylu řidiče podle předdefinovaných parametrů – zrychlování, brzdění, rychlé průjezdy zatáček, efektivní jízda.

Incidenty

Správa incidentů od nestandardních činností a událostí až po úzce specifické podmínky dodržování parametrů výkonu vozidla.

CWI moduly

Komplexní řešení pro pasportizaci různých typů objektů.

rezervační systém

Sledování vozidel v reálném čase s informacemi o chodu motoru, rychlosti, poloze či type jízdy.

Objevte
Moduly Premium
Zpráva schvalování jízd

Pro potřeby správného vykazování provozu vozidla a možnosti dalšího zpracování dat máte k dispozici zprávu schvalování jízd.

Zpětná analýza v čase

Detailní přehled průběhu jízdy, či jízd spolu s informacemi o aktivaci sledovaných vstupů. Vše s přehledem o stavu a hladině PHM.

Zákaznické funkce

Možnost vytvořit specifickou funkcionalitu přizpůsobenou individuálním potřebám zákazníka.

Pasportizace nádob

Možnost přiřadit jedinečný identifikátor ke konkrétní sběrné nádobě pro zpřehlednění využívání služeb sběru.

Roadplan

Aplikace určená pro plánování tras, o jejichž realizaci je dispečer informován v reálném čase.

Online dispečink záchranky

Umožňuje výběr konkrétní posádky na základě parametrů izochronní a vhodnosti pro zvolený účel výjezdu.

Online dispečink správy silnic

„Dispečerská plachta“ pro operativní vyhodnocování plnění operačního pláhu RSC.

Carshare

Virtuální půjčovna aut pro vaše zaměstnance. Aplikace umožňuje všechny potřebné úkony manažovat přímo z mobilu.

Plánovač

Plánování dostupnosti z pohledu personálního či technického.

neváhejte nás

kontaktovat

Vyskládejte si Fleetware na míru, přesně podle vašich potřeb a představ. Napište nám a dozvíte se více.

*tato pole jsou povinná

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná