Přeskočit na obsah
Objevte další

"podmoduly"

Modul se skládá ze záložek Import PHM a Přehled PHM. Každou záložku tvoří vícero panelů, pomocí kterých je možné získat informace o stavu a hladině PHM, stejně tak o nákupech a detekcích tankovaní nebo úbytků.

moduly phm

Slouží na ukládání nákupů do databáze z importních souborů od dodavatelů PHM. Zpracované jsou soubory obsahující nákupy pohonných hmot a ostatní nákupy na čerpacích stanicích. Výchozím zobrazením pohledu je seznam, ve kterém je možné začít nebo pokračovat ve zpracovávání existujících souborů, nahrát nový soubor, nebo soubory mazat. 

V přehledu je grafické i tabulkové zobrazení s informacemi o intervalech tankování pro dané vozidlo, sloučené detekce a nákupy. Nákupy PHM se zobrazují jako seznam všech nákupů pro dané vozidlo. V panelu je možné nákupy přidávat, editovat i mazat. Náhled poskytuje seznam všech detekovaných tankovaní a úbytků.

objevte

funkce

Modul poskytuje komplexní přehled o stavu, hladině, tankováních a úbytků PHM ve vozidle.

využití v odvětvích

PHM modul je vhodný ve všech odvětvích, kde je důležité podrobné monitorování pohonných hmot. U osobních automobilů slouží k vykazování skutečné spotřeby PHM; u nákladních vozidel, strojů a mechanismů poskytuje také informace o aktuálním stavu PHM v nádrži.

přehled

modulů

Klíčem k hladkému chodu vaší společnosti, správným rozhodnutím vedení a celkovému úspěchu vašeho podnikání je získat a poté analyzovat nejdůležitější data o vašich vozidlech. Fleetware vám nabízí nejen přístup k těmto datům, ale také komplexní zastřešení a zjednodušení všech standardních a individuálních procesů ve správě vozového parku ve vaší společnosti.

řešení

Standard

řešení

Plus

řešení

Prémium

kontaktní formulář