Přeskočit na obsah
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Modul Správa systému

 • Uživatelské oblasti / Import uživatelských oblastí (kruhové oblasti) – vznik nové záložky, která umožňuje importovat uživatelské oblasti (kruhové oblasti). Zobrazení záložky je vázané na právo „Import uživatelských oblastí“.
 • Zaměstnanci / přiřazení NS – vznik nové záložky „Nákladová střediska“. Záložka umožňuje založit, editovat a smazat nákladové středisko.
 • Objekty / přiřazení NS – vznik nové záložky „Nákladová střediska“. Záložka umožňuje založit, editovat a smazat nákladové středisko.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Nová kontrolka pro výběr barev – došlo k nahrazení kontrolky pro výběr barev za novou.
 • Úprava zobrazení formátu Mth – nově je informace o Mth zobrazována na dvě desetinná místa. Toto zobrazení se týká modulů Online, KJ a PHM.
 • Kruhové uživatelské oblasti – zakreslování uživatelských oblastí bylo rozšířeno o možnost vytváření kruhových oblastí. Zároveň došlo k rozšíření volby průhlednosti o číselnou hodnotu, která umožnuje zadání hodnoty průhlednosti v %. Tato úprava se týká modulů Online, Offline, APO a Správy systému.
 • Indikace aktivních filtrů – nově pokud je v rámci tabulek aktivovaný jakýkoliv filtr, pak dochází k jednoznačnému informování uživatele pomocí žlutého pruhu nad tabulkou. Pomocí pravého tlačítka myši je k dispozici volba „Zrušit všechny filtry“, pomocí které dojde ke zrušení všech nastavených filtrů dané tabulky.
 • Mapa / ovládací prvky pro zoom – v případě vysunutí panelu akcí (v mapě) dochází k posunutí tlačítek pro zoomování mapy pro lepší práci s aplikací.
 • Úprava názvosloví – změna textací v aplikaci
  • Spotřeba, Spotřeba sek. => (norm.sp.)
  • Průměrná spotřeba => (norma)
  • Normovaná spotřeba => Norma spotřeby


Modul Online

 • Tabulkové zobrazení seznamu objektů – v seznamu objektů v Online došlo k přidání možnosti tabulkové zobrazení. Tuto možnost si uživatel může zvolit. Výchozí zobrazení zůstává v podobě stromové struktury. Součásti úpravy je i přidání sloupce „Umístění“, které zobrazuje umístění objektu ve stromu skupin objektů.
 • Stav dostahování / filtr – v tabulce objektů došlo na sloupci „Stav dostahování“ k přidání výčtové filtru, zároveň je na sloupci možné řazení vzestupně/sestupně.
 • Titul zaměstnance – v rámci mapy, detailu a tabulky objektů došlo k přidání zobrazování titulu zaměstnance. Titul je zobrazován pro kmenového řidiče, řidiče a řidiče 2.

 

Modul Kniha jízd

 • Úprava zadávání hladiny – došlo k úpravě chování tlačítka pro zadávání hladiny PHM dle práv uživatele.
 • Editace jízdy doplnění NS – při editaci nebo vytvoření jízdy dochází při změně řidiče k automatickému dotažení nákladového střediska. Toto chování je možné nastavit v rámci konfigurace aplikace.
 • Minimální šířka bočního panelu – úprava se týká minimální šířky bočního panelu, který má pevně nastavenou minimální šířku, aby byl za každého nastavení dobře čitelný.
 • Logika vkládání korekčních jízd – úprava kontrol při zakládání korekčních jízd.
 • Podpora přídavných nádrží – zapracování funkčnosti pro zobrazování informací o přídavné nádrži.
 • Hromadné schválení výzev a jízd / zobrazování tlačítka – úprava chování zobrazování tlačítka pro schválení jízd a výzev v případě označení více záznamů. Nově je v tomto případě tlačítko zobrazováno. Toto chování se týká pouze 2.stupňového schvalování.
 

Modul PHM

 • Úprava zadávání hladiny – došlo k úpravě chování tlačítka pro zadávání hladiny PHM dle práv uživatele.
 • Podpora přídavných nádrží – zapracování funkčnosti pro zobrazování informací o přídavné nádrži.
 • Import nad kapacitu nádrže – v případě importu PHM nad kapacitu nádrže dochází k zobrazování nové ikony.


Modul Reporty

 • Statistika PHM (ID=149) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM
 • Koncové stavy měřidel PHM k danému dni (ID=183) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM
 • Detailní průběh hladiny PHM (ID=147) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM
 • Komplexní report PHM (ID=184) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM
Vývoj

Release 2.16

Ergonomie systému přizpůsobená uživatelským potřebám, možnost zobrazení panoramatických snímků v mapách, vizuální zobrazení uzamčených období v kalendáři a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.16.

Přečtěte si více »
Analýza dát

Release 2.14

Zlepšený číselník období, optimalizovaná pravidla generování reportů, zjednodušená správa systému a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.14.1 a 2.14.2.

Přečtěte si více »

kontaktní formulář