Přeskočit na obsah
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Nový „Výběrník období“ – došlo k přepracování výběrníku období z kalendáře. Nová grafická podoba disponuje třemi základními volbami: dynamické období, Období po měsících a Vlastní období. V rámci každé volby je k dispozici příslušná nabídka.
  • Volbu dlaždice je možné potvrdit dvojklikem.
  • Maximálně možné zvolitelné období je definováno konfigurací systému.
 • Formulářová upozornění / povinné položky – v rámci formulářů došlo k přidání obecné funkčností upozorňující na nevyplněné povinné položky formuláře.

 

Modul Online

 • Zobrazení nového typu „Vybavení“ – v rámci vzniku nového typu „Vybavení“ dochází k jeho zobrazování v mapě, tabulce objektů i detailních informací.

  

Modul KJ

 • Panel „Souhrn za jízdy“ – v pravém spodním panelu došlo ke vzniku nové záložky „Souhrn za jízdy“. V případě označení více jízd dochází k zobrazení souhrnných informací za dané jízdy.

 

Modul Offline

 • Zobrazení nového typu „Vybavení“ – v rámci vzniku nového typu „Vybavení“ dochází k jeho zobrazování v mapě, grafu i detailních informací.

 

Modul Reporty

 • Report „Odeslané e-maily“ (ID 204) – nový report poskytující přehled e-mailů odeslaných aplikací za vybrané období.
 • Pravidla generování reportů – vznik nové záložky, která poskytuje oprávněnému uživateli přehled pravidel pro odesílání reportů. V rámci přehledu je umožněno provádět editaci, mazání a aktivování/deaktivování pravidel. Zobrazení záložky je vázáno na příslušná práva „Pravidla pro generování reportů – zobrazení“ a „Pravidla pro generování reportů – modifikace“.

 

Modul Správa systému

 • Nové právo „Hladiny PHM“ – bylo vytvořeno nové třístupňové právo, které může nabývat těchto hodnot:
 • Žádné právo: uživatel vidí jen zadané hladiny a nebude mít v nabídce dostupná tlačítka.
 • Omezené právo: dostupná tlačítka, ale jen v případě že vybraný objekt nemá nastavené žádné měření hladiny.
 • Plné právo: dostupná tlačítka vždy.
 • Správa objektů / Vybavení – ve správě objektů byla přidána nová záložky „Vybavení“, která umožňuje založení, editaci, mazání a zadání adresy vybavení.
 • PHM Agenda / Tankovací karty – v seznamu tankovacích karet došlo v pravém panelu k přidání nové záložky „Dokumenty“. Je zde možné provádět operace nahrání, editace, mazání a stahování souborů.
 • Stromová struktura – Číselníky / Nákladová střediska – v seznamu nákladových středisek došlo k zapracování řazení pomocí stromové struktury. Do stromu se načítá celá nadřazená struktura tak, aby byly vidět všechny větve stromu.
 • Nové právo pro import POI – došlo ke vzniku nového práva pro import POI „Povoluje import v seznamu POI“.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Modul Online

 • Úprava popisků vozidel v mapě – došlo k vizuální změně zobrazení popisků pro objekty v mapě.

 

Modul Kniha jízd

 • Hromadná editace / optimalizace zapisování do logu – pokud dochází k hromadné editaci v rámci jízd, pak jsou do logu zapisovány změny pouze tam, kde došlo ke změně hodnoty.
  • Úprava hromadných změn na jízdách
   • Zobrazování informace o více hodnotách na jízdě.
   • Nevyplněné pole znamená, že v jízdách nebude provedena změna.
   • Vymazání hodnoty (více hodnot) v poli formuláře dojde k výmazu daných hodnot v jízdách.
 
 

Modul Reporty

 • Úprava reportu Inventura PHM (ID 114) – úprava pro výpočet hodnot počátečního stavu nádrže a skutečné spotřeby.

 

Modul Servisní zásahy

 • Úpravy servisních zásahů
 • Přidán sloupec „Zařízení“ do servisních výkonů a požadavků
 • Doplněna validace na vyplněný stav kilometrů při dokončování servisních výkonů
 • U vozidel bez GPS přidáno vyplňování zbývajících kilometrů dle zadaných výkonů vozidel u servisních požadavků
 • Automatické předvyplňování stavu kilometrů dle zvoleného data provedení, přímo v dialogu servisního výkonu
  • U vozidel bez GPS předvyplňováno dle zadaných výkonů vozidel
 • Úprava přehledu servisních výkonů – původní sloupec „Objekt“ byl rozdělen do sloupců „Název objektu“ a „RZ“. Dále byl přidán nový sloupec „Zařízení“.

 

Modul Správa systému

 • Úprava popisu práv pro FleetwarePicker – úprava názvů a popisů práv
 • Původní název: FleetwarePicker – Správa zařízení – Pasport
 • Nový název: FleetwarePicker – Správa zařízení
 • Nový popis: Povoluje párování a skenování objektů v modulu Správa zařízení v aplikaci FleetwarePicker
 • Název zůstává: FleetwarePicker – Správa zařízení – Scan
 • Nový popis: Povoluje skenování objektů v modulu Správa zařízení v aplikaci FleetwarePicker
 
 

Ukončení podpory

 • Ukončení podpory IE 11 – od verze 2.14 již nebude možné spustit aplikaci FLWW2 v internetovém prohlížeči IE11.
Vývoj

Release 2.16

Ergonomie systému přizpůsobená uživatelským potřebám, možnost zobrazení panoramatických snímků v mapách, vizuální zobrazení uzamčených období v kalendáři a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.16.

Přečtěte si více »
novinky

Release 2.15

Optimalizovaná identifikace filtrů, nový schvalovací systém, rozšířené možnosti reportingu a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.15.

Přečtěte si více »

kontaktní formulář