Přeskočit na obsah
Odvětví

Odpadové hospodářství

Pokud se podílíte na řízení organizace, která je důležitou součástí infrastruktury v krajině, je naprosto zásadní nepřetržitý přehled o všech vašich zařízeních. Naše Fleetware řešení vám nejen pomůže udržet si potřebný přehled, ale také vám poskytne prostor pro zjednodušení a automatizaci interních procesů, maximalizaci provozuschopnosti a efektivní snížení nákladů.

Monitorování objektů v reálném čase pro rychlejší řešení problémů, automatické připomenutí, které vás včas upozorní na plánované údržby a servisní úkoly, jasné vykazování všech důležitých informací a dat, které vám pomohou přijímat důležitá rozhodnutí a plnit vaše cíle. Všechny tyto funkce jsme implementovali do našeho inovativního fleetwarového systému, abychom vám zjednodušili práci, ušetřili váš čas a v neposlední řadě vám pomohli optimalizovat náklady ve vaší společnosti. Chytré každodenní nástroje pro řízení aktivit zase přinesou vašim zaměstnancům větší pohodlí a zefektivní jejich pracovní výkon.

objevte

speciální moduly

Fleetware je modulový systém, který si můžete do detailů vyskládat přesně podle svých potřeb. V případě specifických požadavků jsme připraveni vytvořit vám řešení na míru.

Online
Read More


Sledování vozidel v reálném čase s informacemi o chodu motoru, rychlosti, poloze či typu jízdy.

➤➤➤

Kniha jízd
Read More


Analyzování jízd za zvolené období pro konkrétní vozidlo s podrobnými informacemi o nákupech.

➤➤➤

Offline
Read More


Průřez aktivit v průběhu celého dne. Všechny informace o aktuálním stavu objektu i na mapovém podkladu.

➤➤➤

Zpětná analýza
Read More


Detailní přehled průběhu jízdy, či jízd spolu s informacemi o aktivaci sledovaných vstupů. Vše s přehledem o stavu a hladině PHM.

➤➤➤

Výkony řidiče
Read More


Sumární měsíční vyhodnocení jízd řidiče ve struktuře služebních km, soukromých km, stavů nádrže na konkrétních vozidlech.

➤➤➤

PHM
Read More


Import souborů z tankovacích karet a následné zpracování dat o tankování a platbách za zboží a služby.

➤➤➤

Reporty
Read More


Přehledný seznam standardních, manažerských i vlastních reportů. Výstupy lze exportovat do různých formátů XLS, PDF, XML.

➤➤➤

Servisní zásahy
Read More


Vytvoření a plánování pravidelných i nepravidelných servisních úkonů vozidla. Oprávněný uživatel může spravovat servisní výkony pro několik vozidel.

➤➤➤

pasportizace nádob
Read More


Možnost přiřadit jedinečný identifikátor ke konkrétní sběrné nádobě pro zpřehlednění využívání služeb sběru.

➤➤➤

Jízdní styl řidiče
Read More


Vyhodnocení jízdního stylu řidiče podle předdefinovaných parametrů - zrychlování, brzdění, rychlé průjezdy zatáček, efektivní jízda.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentů od nestandardních činností a událostí až po úzce specifické podmínky dodržování parametrů výkonu vozidla.

➤➤➤

roadplan
Read More


Aplikace určená pro plánování tras, o jejichž realizaci je dispečer informován v reálném čase.

➤➤➤

přehled jízd
Read More


Plánování dostupnosti z pohledů personálního či technického.

➤➤➤

cwi moduly
Read More


Komplexní řešení pro pasportizaci různých typů objektů

➤➤➤

Previous
Next

Hardwarové řešení

FoB

Fleet on Board

Poskytněte pohodlí svým vlastním lidem pomocí chytřejších nástrojů pro každodenní správu aktivit.

Přehledné informace, které vám pomohou snížit náklady pomocí sledování KPI. Náš systém nabízí širokou škálu modulů, které se snadno přizpůsobí vašim specifickým potřebám.

fleet on board
Nabízíme praktické řešení

fleetware picker

je mobilní aplikace, která má za účel identifikovat, párovat, či umisťovat na mapě objekty typu přívěs, návěs, kontejner. Pomocí lokalizace na mapě je možné daný objekt evidovat tak, aby měl dispečer přehled o aktuální poloze objektů. Prostřednictvím bezdrátových technologií je možné konkrétní objekt identifikovat zda vyhledává mezi více podobnými objekty.

Pohodlné řešení v kapse
Podívejte se

Mobilní řešení

Získejte okamžitý přístup k přehledu vlastních objektů, připomenutí servisů, nahrávání nákupů, přehledu incidentů a další. Zjednodušený pohled s důležitými funkcemi pomáhá všem řidičům, technikům nebo dispečerům efektivněji řídit jejich každodenní činnosti.

Pohodlné řešení v kapse

integrace

Zlepšete svůj vlastní výkon a snižte měsíční provozní náklady díky snadné integraci a snadno přístupnému provoznímu přehledu. Naše inteligentní softwarové řešení přímo komunikuje s aplikacemi, systémy a poskytovateli služeb.

poznejte další

odvětví

kontaktní formulář