Přeskočit na obsah
Odvětví

Objekty

Prostřednictvím naší intuitivní aplikace budete mít vždy aktuální informace o poloze vašeho kontejneru, spolu s podrobnostmi z trasy, detaily o objednávce nebo parametrech, které musí přeprava splňovat. Od bezpečného uzavření kontejneru, po sledování dodržování teplotních podmínek až po vlastní specifické požadavky. Fleetware vám poskytuje komplexní přehled o všech objektech s historií a výstupy vhodnými jako základ pro fakturaci nebo interní zpracování dat.

Objevte

SPECIÁLNÍ MODULY

Pracujte efektivněji díky našemu inovativnímu řešení a jeho široké nabídce modulů. Díky komplexním informacím můžete bez námahy určit příležitosti ke snížení nákladů. Vlastní oznámení a systémová upozornění vám ulehčí správu sledovaných objektů. Na míru šité funkce systému zjednodušují každodenní agendu a zajišťují hladký provoz.

Online
Read More


Sledování vozidel v reálném čase s informacemi o chodu motoru, rychlosti, poloze či typu jízdy.

➤➤➤

Offline
Read More


Průřez aktivit v průběhu celého dne. Všechny informace o aktuálním stavu objektu i na mapovém podkladu.

➤➤➤

Zpětná analýza
Read More


Detailní přehled průběhu jízdy, či jízd spolu s informacemi o aktivaci sledovaných vstupů. Vše s přehledem o stavu a hladině PHM.

➤➤➤

Reporty
Read More


Přehledný seznam standardních, manažerských i vlastních reportů. Výstupy lze exportovat do různých formátů XLS, PDF, XML.

➤➤➤

pasportizace nádob
Read More


Možnost přiřadit jedinečný identifikátor ke konkrétní sběrné nádobě pro zpřehlednění využívání služeb sběru.

➤➤➤

incidenty
Read More


Správa incidentů od nestandardních činností a událostí až po úzce specifické podmínky dodržování parametrů výkonu vozidla.

➤➤➤

cwi moduly
Read More


Komplexní řešení pro pasportizaci různých typů objektů

➤➤➤

Previous
Next

Hardwarové řešení

integrace

Zlepšete svůj vlastní výkon a snižte měsíční provozní náklady díky snadné integraci a snadno přístupnému provoznímu přehledu. Naše inteligentní softwarové řešení přímo komunikuje s aplikacemi, systémy a poskytovateli služeb.

poznejte další

odvětví

kontaktní formulář