Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware - Release 218

NOVÁ FUNKCIONALITA

Modul Správa systému

 • Číselníky / Aktivity nástaveb – vznik nového číselníku. Hodnoty z tohoto číselníku se využívají v rámci pracovních výkonů.
 • Seznam příloh POI – vznik nové položky v části „Správa POI“, která umožňuje přidávání příloh a jejich přiřazování k jedné nebo více POI.

 

Modul Incidenty

 • Upozornění na naplánování servisního výkonu – vznik nového typu incidentu pro upozornění na naplánování servisní výkonu.

 

Modul Správa systému

 • Technologie nástavby – vznik nového číselníku. Číselník bude využívány primárně pro objekty a nástavby v rámci integrace se systémem ISUDaS. O položku technologie nástavby byl rozšířen také formulář u typů nástaveb. Došlo také ke vzniku dvou nových práv „Technologie nástavby – zobrazit“ (Zobrazí seznam technologií nástaveb) a „Technologie nástavby – modifikovat“ (Povoluje zadat, upravit a smazat technologie nástaveb).


Integrace

 • Integrace ORIS

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Úprava ikon modulů – byla provedena grafická úprava ikon jednotlivých modulů v levém panelu.
 • Rozšíření filtru Stav – v tabulce objektů došlo k rozšíření filtru na sloupci „Stav“ o položku „Výpadek komunikace GPRS“.
 • Informace o verzi aplikace – v pravé části horního panelu došlo k úpravě informací o verzí aplikace. Nově je zde zobrazována informace o UI, API a DB balíčku včetně verze aplikace.
 • Výběrník objektů / kmenový řidič – do výběrníku objektů byl přidán sloupec „Kmenový řidič“.

 

Modul Online

 • Stromové zobrazení událostí – nově jsou události zobrazovány jako stromová struktura. Při zakliknutí události z tabulky dojde k vycentrování na mapě a následném zobrazení. Zároveň při stisknutí pravého tlačítka myši po vybrání události je možné vybrat volbu „Zobrazit události pouze tohoto typu“. Zobrazení lze vrátit zpět pravým tlačítkem a vybráním „Zobrazit všechny události“.
 • Kmenový řidič / tabulka objektů – v tabulce objektů došlo k přidání nového sloupce „Kmenový řidič“, ve kterém je zobrazena informace o kmenovém řidiči vozidla. Ve sloupci je možné provádět sloupcové i fulltextové filtrování.

 

Modul Kniha jízd

 • Úprava zobrazení kalendáře – nově je možné v KJ po stisku pravého tlačítka na liště kalendáře vybírat pouze aktivní dny nebo celý měsíc.
 • Detail nákupu – záložka detailu nákupu bylo rozšířena o položky „Hladina před“ a „Hladina po“. Tato informace je zobrazována i v uzamčeném období.
 • Zápis tachometrů v jízdě a posun tachometrů / dělení jízd – pomocí konfigurace systému je možné nastavit časy pro posuny před nebo za jízdu při zadání tachometru v čase jízdy. Také je možné nastavit dělení jízd tachometrem.
 • E-mobilita / datum a čas začátku – ve formuláři Nákup PHM došlo k přidání položek „Datum začátku“ a „Čas začátku“ v případě, že je vybrána nádrž pro elektřinu.
 • Dvoustupňové vyhledávání řidičů – došlo ke změně vyhledávání řidičů. Nyní výběr umožňuje hledat pouze podle příjmení a osobního čísla. Logika vyhledávání je taktéž pozměněna a to takto:
  • Uživatel zadá text do pole pro výběr řidiče
  • Vyhledání řidiče u nichž:
   1. příjmení se přesně shoduje se zadaným textem
   2. příjmení začíná na zadaný text
   3. aplikace nabídne max. 8 řidičů, kteří se shodují se zadanými znaky (nejdříve podle příjmení a pak dle osobního čísla)
  • Řazení
   • jako první nabídne aplikace řidiče bodu 2a
    • seřazené podle
     • příjmení od A do Z
     • osobního čísla
   • dále nabídne řidiče dle bodu 2b
     • seřazené podle
      • příjmení od A do Z
      • osobního čísla
   • dále nabídne řidiče dle bodu 2b
     • seřazené podle
      • osobního čísla
 • Tisk do PDF / nezobrazování soukromých jízd – pomocí konfigurace aplikace je možné nastavit nezobrazování hodnot ve sloupci „Popis“ v tiskové sestavě a to i v případě, kdy má daný uživatel oprávnění na zobrazení těchto hodnot v aplikaci.

Modul Offline

 • Stromové zobrazení událostí – nově jsou události zobrazovány jako stromová struktura. Při zakliknutí události z tabulky dojde k vycentrování na mapě a následném zobrazení. Zároveň při stisknutí pravého tlačítka myši po vybrání události je možné vybrat volbu „Zobrazit události pouze tohoto typu“. Zobrazení lze vrátit zpět pravým tlačítkem a vybráním „Zobrazit všechny události“.

 
Modul Pohonné hmoty

 • Import PHM / popis chyb – byla provedena úprava řazení chyb po importu. Nově jsou řazeny dle závažnosti. Nejvážnější chyby mají závažnost 3 (Error) a jsou vypsány na prvním místě „Popisu stavu“. Dále se řadí méně závažné chyby 2 (Warning) a poté až 1 (Info).

Modul Analýza polohy objektů

 • Rozšíření filtru Stav – v tabulce objektů došlo k rozšíření filtru na sloupci „Stav“ o položku „Výpadek komunikace GPRS“.

 

Modul Servis a údržba

 • Přepracování modulu – modul Servis a údržba byl kompletně přepracován. Kompletní popis aktuální funkčnosti je uveden v uživatelské dokumentaci.

 

Modul Reporty

 • Přehled zařízení využívající mobilní aplikace FLW (ID 227) – vznik nového reportu
 • Klíčová slova – došlo k přidání klíčových slov u reportů. Tato klíčová slova jsou nastavena systémově a nelze je v aplikaci upravovat. Dle klíčových slov je možné filtrovat.
 • Záznam o provozu vozidla (ID 10015) – úprava reportu. Přidání zatrhávacího pole „Skrýt chráněná data“ do formuláře.

Modul Správa systému

 • Správa událostí / sloupec kategorie – ve správě událostí došlo k rozšíření přehledu o sloupec „Kategorie“.
 • Úprava formuláře incidentu servisního výkonu – formulář pro založení definice incidentu „Upozornění na naplánování servisního výkonu“ byl rozšířen v části „Tvar e-mailu“ o položku „Událost do kalendáře“. Pokud je pro definici incidentu nastaven tento tvar, pak dochází k odeslání události do kalendáře na nastavené emailové adresy.
Mapathon-Fleetware

Dobročinná akce Mapathon

Dobročinná akce Mapathon dne 13. června 2024, pořádaná Lékaři bez hranic, měla za cíl zlepšit mapování nezmapovaných oblastí světa. Zapojilo se 30 dobrovolníků, kteří zmapovali 1 817 budov. Akce se konala v Praze, Pardubicích a Kriváni. Přečtěte si podrobnější informace na naší webové stránce.

Přečtěte si více »

Release 217

Možnost zobrazení řidiče u podřízeného objektu, aktualizované schvalování jízd a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.17.

Přečtěte si více »

Release 2.16

Fleetware – Release 2.16 NOVÁ FUNKCIONALITA Obecné Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com)

Přečtěte si více »

Release 2.15

Fleetware – Release 2.15 NOVÁ FUNKCIONALITA Modul Správa systému Uživatelské oblasti / Import uživatelských oblastí (kruhové oblasti) – vznik nové záložky, která umožňuje importovat uživatelské

Přečtěte si více »

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná