Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware - Release 217

NOVÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Vícenásobné filtry – přidání obecné funkce vícenásobného filtru za využití štítků do fulltextových filtrů nad tabulkami. Mezi štítky platí podmínka NEBO. Funkce je dostupná při zapnutém tlačítku „Aktivace vícenásobného filtru“.
 • Zobrazování kapacity baterie elektromobilů – v detailu objektu v položce množství paliva dochází k zobrazování stavu paliva v procentech v závorce za stavem paliva v měrné jednotce. Zároveň došlo k zapracování této funkčnosti i pro ostatní druhy paliv.

 

Modul Kniha jízd

 • Obarvení jízd – pomocí konfigurace aplikace lze nastavit pro každý účel jízdy vlastní barvu textu a pozadí buňky. Toto obarvení bude platit pro řádky jízd v modulu Kniha jízd. Červené zbarvení textů (víkendy, nadměrné spotřeby) zůstává nadřazené, tzn. je vždy uplatňováno bez ohledu na konfiguraci barvy textů.
 • Hromadné zrušení uzávěrky – oprávněnému uživateli je umožněno zrušit uzávěrku dat. Volba je dostupná přes tlačítko „Zrušit uzávěrku“ v nástrojové liště. Pokud uživatel nemá potřebná oprávnění, příslušné tlačítko není zobrazeno. Funkčnost je dostupná v záložce „Správa schvalování jízd“.

 

Modul Analýza polohy objektů

 • Zobrazování kapacity baterie elektromobilů – v detailu objektu v položce množství paliva dochází k zobrazování stavu paliva v procentech v závorce za stavem paliva v měrné jednotce. Zároveň došlo k zapracování této funkčnosti i pro ostatní druhy paliv.

 

Modul Offline

 • Zobrazování kapacity baterie elektromobilů – v detailu objektu v položce množství paliva dochází k zobrazování stavu paliva v procentech v závorce za stavem paliva v měrné jednotce. Zároveň došlo k zapracování této funkčnosti i pro ostatní druhy paliv. Stav paliva je zobrazován také v grafu v podobě křivky.

 

Modul PHM

 • Zobrazování kapacity baterie elektromobilů – v grafu je nově zobrazována položka stavu paliva v procentech. Tato položka byla přidána pro všechny druhy paliv.

 

Modul Reporty

 • Report výpadků spojení ICWI s CWI (ID = 223) – vznik nového reportu

Modul správa systému

 • Tachografy / Profily stahování – vznik nové části pro stahování tachografů a karet řidiče. Vozidlo nebo řidič musí mít přiřazený profil stahování, aby pro něj bylo možné stahovat data

Modul Tachografy

 • Modul Tachografy – vznik nového modulu pro práci s tachografy. Modul obsahuje záložky „Požadavky na stažení“, „Přehled vozidel“, „Přehled řidičů“ a „Soubory“. Zobrazení záložek a možnost práce s nimi je závislá na nastavení oprávnění.

 

Modul Incidenty

 • Rozdíl detekce přírůstku oproti nákupu PHM – vznik nového typu incidentu pro upozorňování na rozdíly u spárovaných detekcí a nákupů. Vyhodnocování incidentu ohledně rozdílu mezi nákupem a detekcí bude probíhat ve chvíli, kdy dojde k propojení nákupu a detekce (automatickému či manuálnímu), při čemž dochází k vytvoření výsledného nákupu, kde je vypočítán rozdíl. Vygenerování incidentu je vázána na jeho definici.

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Teltonika / vypršení řidiče po konci jízdy – na základě konfigurace aplikace je možné nastavit časovou prodlevu pro odhlášení řidiče po konci jízdy. Pokud nedojde k vypršení časového limitu, pak je daný řidič použit na nové jízdě.
 • NB a CWI zařízení / odesílání stavu baterie a teploty – úpravy pro zasílání informací o stavu baterie a teploty pro zařízení NB a CWI.

 

Modul Online

 • Zobrazení řidiče u podřízeného objektu – u podřízených objektů (kontejnery, přívěsy, slave) dochází ke kopírování přihlášeného řidiče z tahačů u všech přebíraných pozic (jedinou výjimkou je dopřesnění polohy). Po odpojení podřízeného objektu od tahače, zůstane na podřízeném objektu zobrazen řidič z posledního tahače až do při připojení nového tahače (převezme se nový řidič z daného tahače). V případě, že řidič na novém tahači nebude přihlášen, dojde k jeho vymazání i z podřízeného objektu (řidič u podřízeného objektu již nebude zobrazen).

 

Modul Kniha jízd

 • Úpravy při zadávání korekcí tachometrů – došlo k úpravě při zadání, editaci a mazání stavu tachometrů:
  • Nelze zadat nižší stav tachometru, než byl předchozí. Pokud přijde nižší stav z vozidla, není akceptován a hodnota je zobrazena zašedle
  • Při zadání stejného stavu tachometru, jako byl předchozí, probíhá kontrola na ujetou vzdálenost (1000 m)
  • Při zadání vyššího stavu tachometru, než je povolená odchylka, vyskočí varovná hláška
  • Přibylo tlačítko „Výměna tachometru“
  • Došlo k úpravě grafiky ikony v tabulce knihy jízd pro automaticky nebo manuálně zadaný stav tachometru
 • Úpravy zobrazení sloupců – úprava sloupce „Druh výkonu“ a přidání nového sloupce „Název druhu výkonu“. Ve sloupci „Druh výkonu“ došlo k nahrazení textové hodnoty „Jízda“ ikonou. V nově vzniklém Sloupci „Název druhu výkonu“, je textově zobrazen druh daného výkonu. Při skrytí sloupce „Název druhu výkonu“ bude rovněž skryt název i u Nákupů PHM, Nákupy Ostatní, Detekce, Úbytek a Zadání stavu hladiny (Nově pouze Hladina).
 • Úpravy správy schvalování jízd – přidání nového vyhodnocení uzávěrek vůči datu a možnosti hromadně uzavřít několik objektů najednou. Zároveň došlo k přidání funkce pro zobrazení uzavření. Při uzavření se v horní části menu zobrazuje průběh uzavírání.
 • Úpravy zobrazení událostí – byla provedena grafická úprava zobrazení událostí v rámci knihy jízd. Zároveň došlo k doplnění informace o zdroji tankování.
 • Absolutně ujetá vzdálenost při výpadku CAN – pokud bude mít vozidlo nastavený parametr tachometr dle CAN a vzdálenost jízd nebude z CAN dostupná, pak u těchto jízd bude ve sloupci „Příznaky“ zobrazena ikona, která bude informovat o tom, že informace z CAN chybí a po najetí na ikonu se bude v popisku zobrazovat text „CAN nedostupný, vzdálenost dle GPS“. V těchto případech je vzdálenost dopočítána od začátečnické pozice do koncové dle GPS. Funkčnost je dostupná pouze pro zařízení typu CarPosition.

 

Modul Offline

 • Zobrazení řidiče u podřízeného objektu – u podřízených objektů (kontejnery, přívěsy, slave) dochází ke kopírování přihlášeného řidiče z tahačů u všech přebíraných pozic (jedinou výjimkou je dopřesnění polohy). Po odpojení podřízeného objektu od tahače, zůstane na podřízeném objektu zobrazen řidič z posledního tahače až do při připojení nového tahače (převezme se nový řidič z daného tahače). V případě, že řidič na novém tahači nebude přihlášen, dojde k jeho vymazání i z podřízeného objektu (řidič u podřízeného objektu již nebude zobrazen).

 

Modul Reporty

 • Úprava výběrníků objektů – přidání výběrníků objektů pro další vybrané objekty
 • Přidání tlačítka „VŠE“ – přidání možnosti zatrhnout volbu „Vše“ pro výběr objektů či skupin objektů u reportů ID 38,40,65,89,92,93,96,97,98
 • Kontrola na práva – při spouštění, či znovuspuštění dochází na pozadí ke kontrole na práva uživatele. Pokud uživatel nemá na hodnotu právo, tak dojde k vymazání dané hodnoty a uživatel musí navolit položku znovu. Uživatel, který nemá právo na výsledky reportů, ve výsledcích daný report neuvidí. Zároveň došlo ke zrušené automatické odesílání e-mailu, pokud nemá daný uživatel práva.
 • Úpravy reportu Poloha objektů v čase (ID 11) – rozšíření informací reportu o datum polohy, čas polohy, evidenční číslo objektu, stáří polohy, stav motoru a úprava výběrníku objektů.

 

Modul správa systému

 • Nákladová střediska / úpravy – došlo k přidání časové platnosti pro nákladová střediska pomocí polí „platnost od“ a „platnost do“. Zároveň dochází k přepočtu platností při zadání data. K přepočtu dochází při změně platnosti přiřazení, založení nového přiřazení, smazání přiřazení a změně platnosti. Není možné provádět mazání nákladových středisek pokud jsou použita na jízdách nebo přiřazena na objektech či zaměstnancích. Nově také dochází k zobrazování nákladových středisek v knize jízd pouze pokud jsou platná v době jízdy. Ve složce je také defaultně zapnutý filtr pro zobrazování pouze platný nákladových středisek.
 • Prvky SPP a Zakázky – přidání polí časové platnosti a organizační složky do formuláře pro založení a editaci. Přidání filtru pro platné záznamy (defaultně zapnutý).
 • Objekty / Kategorie PHM – do systémové číselníků kategorie PHM byla přidána položka „Elektřina“.
 • PHM agenda / Druhy PHM – do uživatelského číselníků druhy PHM byla přidána položka „Elektřina“.

 

Modul Incidenty

 • Umístění objektu – rozšíření informací o umístění objektu. Jedná se o doplnění textové řetězce, který vypisujíce cestu ke skupině vozidel, do které je objekt incidentu aktuálně zařazen.


Umístění je zobrazováno v:

  • přehledu incidentů
  • detailu incidentu
  • detail z přehledu incidentů pod tlačítkem v pravém horním rohu obrazovky
  • emailových notifikacích
  • správy incidentů
Mapathon-Fleetware

Dobročinná akce Mapathon

Dobročinná akce Mapathon dne 13. června 2024, pořádaná Lékaři bez hranic, měla za cíl zlepšit mapování nezmapovaných oblastí světa. Zapojilo se 30 dobrovolníků, kteří zmapovali 1 817 budov. Akce se konala v Praze, Pardubicích a Kriváni. Přečtěte si podrobnější informace na naší webové stránce.

Přečtěte si více »

Release 2.16

Fleetware – Release 2.16 NOVÁ FUNKCIONALITA Obecné Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com)

Přečtěte si více »

Release 2.15

Fleetware – Release 2.15 NOVÁ FUNKCIONALITA Modul Správa systému Uživatelské oblasti / Import uživatelských oblastí (kruhové oblasti) – vznik nové záložky, která umožňuje importovat uživatelské

Přečtěte si více »

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná