Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware - Release 2.15

NOVÁ FUNKCIONALITA

Modul Správa systému

 • Uživatelské oblasti / Import uživatelských oblastí (kruhové oblasti) – vznik nové záložky, která umožňuje importovat uživatelské oblasti (kruhové oblasti). Zobrazení záložky je vázané na právo „Import uživatelských oblastí“.
 • Zaměstnanci / přiřazení NS – vznik nové záložky „Nákladová střediska“. Záložka umožňuje založit, editovat a smazat nákladové středisko.
 • Objekty / přiřazení NS – vznik nové záložky „Nákladová střediska“. Záložka umožňuje založit, editovat a smazat nákladové středisko.
 • Správa incidentů / Upozornění na termín servisního požadavku – vznik nového typu incidentu „Upozornění na termín servisního požadavku“.
 

Modul Incidenty

 • Upozornění na termín servisního požadavku – vytvoření nového typu incidentu, který upozorňuje na blížící se termín servisního požadavku. Platí pro servisní požadavky ve stavu Nový a Plánovaný, které mají nastavenou vazbu na definici servisního požadavku. V případech, kde není nastavena vazba na definici servisního požadavku, pak lze konfigurací aplikace nastavit odesílání notifikací pro všechny takovéto incidenty. Zde je možné nastavit odesílání 1. a 2. notifikace pro všechny servisní požadavky bez rozdílu.

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Nová kontrolka pro výběr barev – došlo k nahrazení kontrolky pro výběr barev za novou.

 

 • Úprava zobrazení formátu Mth – nově je informace o Mth zobrazována na dvě desetinná místa. Toto zobrazení se týká modulů Online, KJ a PHM.
 • Kruhové uživatelské oblasti – zakreslování uživatelských oblastí bylo rozšířeno o možnost vytváření kruhových oblastí. Zároveň došlo k rozšíření volby průhlednosti o číselnou hodnotu, která umožnuje zadání hodnoty průhlednosti v %. Tato úprava se týká modulů Online, Offline, APO a Správy systému.
 • Indikace aktivních filtrů – nově pokud je v rámci tabulek aktivovaný jakýkoliv filtr, pak dochází k jednoznačnému informování uživatele pomocí žlutého pruhu nad tabulkou. Pomocí pravého tlačítka myši je k dispozici volba „Zrušit všechny filtry“, pomocí které dojde ke zrušení všech nastavených filtrů dané tabulky.
 • Mapa / ovládací prvky pro zoom – v případě vysunutí panelu akcí (v mapě) dochází k posunutí tlačítek pro zoomování mapy pro lepší práci s aplikací.
 • Úprava názvosloví – změna textací v aplikaci
  • Spotřeba, Spotřeba sek. => (norm.sp.)
  • Průměrná spotřeba => (norma)
  • Normovaná spotřeba => Norma spotřeby
 • Výběr objektu přes klávesu Enter – ve výběrníku objektů je možno využívat klávesu Enter pro výběr objektu. Při otevření výběrníku je kurzor automaticky umístěn v prvním řádku. Tato funkčnost je dostupná v modulech Offline, Kniha jízd, PHM, Výkony řidiče a Reporty.
 • Práva na objekty uživatele vs nákladová střediska – došlo ke změně vyhodnocení práv na objekty. Pokud má uživatel přímé právo na objekty, ignorují se práva na nákladová střediska.
 • Vlastní řazení v tabulkách – nová vlastnost umožňující uživateli definovat více sloupců pro řazení v tabulkách. Uživatel označí sloupce k řazení a dle pořadí označení sloupců se následně záznamy seřadí. Pro zrušení řazení je v menu pravého tlačítka k dispozici volba „Zrušit řazení“.

 

Modul Online

 • Tabulkové zobrazení seznamu objektů – v seznamu objektů v Online došlo k přidání možnosti tabulkové zobrazení. Tuto možnost si uživatel může zvolit. Výchozí zobrazení zůstává v podobě stromové struktury. Součásti úpravy je i přidání sloupce „Umístění“, které zobrazuje umístění objektu ve stromu skupin objektů.
 • Stav dostahování / filtr – v tabulce objektů došlo na sloupci „Stav dostahování“ k přidání výčtové filtru, zároveň je na sloupci možné řazení vzestupně/sestupně.
 • Titul zaměstnance – v rámci mapy, detailu a tabulky objektů došlo k přidání zobrazování titulu zaměstnance. Titul je zobrazován pro kmenového řidiče, řidiče a řidiče 2.
 • Automatické přiblížení / přesunutí – nastavení automatického přibližování mapy bylo přesunuto do záložky Vrstvy. Nově je zobrazováno na konci za sekcí Obarvování objektů.

 

Modul KJ

 • Úprava zadávání hladiny – došlo k úpravě chování tlačítka pro zadávání hladiny PHM dle práv uživatele.
 • Editace jízdy doplnění NS – při editaci nebo vytvoření jízdy dochází při změně řidiče k automatickému dotažení nákladového střediska. Toto chování je možné nastavit v rámci konfigurace aplikace.
 • Minimální šířka bočního panelu – úprava se týká minimální šířky bočního panelu, který má pevně nastavenou minimální šířku, aby byl za každého nastavení dobře čitelný.
 • Logika vkládání korekčních jízd – úprava kontrol při zakládání korekčních jízd.
 • Podpora přídavných nádrží – zapracování funkčnosti pro zobrazování informací o přídavné nádrži.
 • Hromadné schválení výzev a jízd / zobrazování tlačítka – úprava chování zobrazování tlačítka pro schválení jízd a výzev v případě označení více záznamů. Nově je v tomto případě tlačítko zobrazováno. Toto chování se týká pouze 2.stupňového schvalování.

 

Modul PHM

 • Úprava zadávání hladiny – došlo k úpravě chování tlačítka pro zadávání hladiny PHM dle práv uživatele.
 • Podpora přídavných nádrží – zapracování funkčnosti pro zobrazování informací o přídavné nádrži.
 • Import nad kapacitu nádrže – v případě importu PHM nad kapacitu nádrže dochází k zobrazování nové ikony


Modul Reporty

 • Statistika PHM (ID=149) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM
 • Koncové stavy měřidel PHM k danému dni (ID=183) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM
 • Detailní průběh hladiny PHM (ID=147) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM
 • Komplexní report PHM (ID=184) – sjednocení počtu desetinných míst pro PHM


Modul Správa systému

 • Servisní zásahy práva – k přidání nových práv:
  • Servisní výkony – mazání – právo umožňuje smazat servisní výkon
  • Servisní požadavky – mazání – právo umožňuje smazat servisní požadavek
Mapathon-Fleetware

Dobročinná akce Mapathon

Dobročinná akce Mapathon dne 13. června 2024, pořádaná Lékaři bez hranic, měla za cíl zlepšit mapování nezmapovaných oblastí světa. Zapojilo se 30 dobrovolníků, kteří zmapovali 1 817 budov. Akce se konala v Praze, Pardubicích a Kriváni. Přečtěte si podrobnější informace na naší webové stránce.

Přečtěte si více »

Release 217

Možnost zobrazení řidiče u podřízeného objektu, aktualizované schvalování jízd a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.17.

Přečtěte si více »

Release 2.16

Fleetware – Release 2.16 NOVÁ FUNKCIONALITA Obecné Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com)

Přečtěte si více »

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná