Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware - Release 2.14

NOVÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Nový „Výběrník období“ – došlo k přepracování výběrníku období z kalendáře. Nová grafická podoba disponuje třemi základními volbami: dynamické období, Období po měsících a Vlastní období. V rámci každé volby je k dispozici příslušná nabídka.
  • Volbu dlaždice je možné potvrdit dvojklikem.
  • Maximálně možné zvolitelné období je definováno konfigurací systému.
 • Formulářová upozornění / povinné položky – v rámci formulářů došlo k přidání obecné funkčností upozorňující na nevyplněné povinné položky formuláře.

 

Modul Online

 • Trvalé sdílené sledování vybraných objektů (ZZS KHK) – pomocí konfigurace systému je možné sdílet objekty mezi vícero organizacemi. Sdílená data se zobrazují pouze v Online.
 • Zobrazení nového typu „Vybavení“ – v rámci vzniku nového typu „Vybavení“ dochází k jeho zobrazování v mapě, tabulce objektů i detailních informací.

 

Modul KJ

 • Panel „Souhrn za jízdy“ – v pravém spodním panelu došlo ke vzniku nové záložky „Souhrn za jízdy“. V případě označení více jízd dochází k zobrazení souhrnných informací za dané jízdy.
 

Modul Offline

 • Zobrazení nového typu „Vybavení“ – v rámci vzniku nového typu „Vybavení“ dochází k jeho zobrazování v mapě, grafu i detailních informací.
 

Modul Reporty

 • Report „Odeslané e-maily“ (ID 204) – nový report poskytující přehled e-mailů odeslaných aplikací za vybrané období.
 • Pravidla generování reportů – vznik nové záložky, která poskytuje oprávněnému uživateli přehled pravidel pro odesílání reportů. V rámci přehledu je umožněno provádět editaci, mazání a aktivování/deaktivování pravidel. Zobrazení záložky je vázáno na příslušná práva „Pravidla pro generování reportů – zobrazení“ a „Pravidla pro generování reportů – modifikace“.

 

Modul Správa systému

 • Nové právo „Hladiny PHM“ – vznik nového práva, které povoluje zadat, upravit a mazat hladiny v PHM.
 • Stromová struktura – Číselníky / Nákladová střediska – v seznamu nákladových středisek došlo k zapracování řazení pomocí stromové struktury. Do stromu se načítá celá nadřazená struktura tak, aby byly vidět všechny větve stromu.
 • Nové právo pro import POI – došlo ke vzniku nového práva pro import POI „Povoluje import v seznamu POI“.
 • Nové právo „Hladiny PHM“ – bylo vytvořeno nové třístupňové právo, které může nabývat těchto hodnot:
 • Žádné právo: uživatel vidí jen zadané hladiny a nebude mít v nabídce dostupná tlačítka.
 • Omezené právo: dostupná tlačítka, ale jen v případě že vybraný objekt nemá nastavené žádné měření hladiny.
 • Plné právo: dostupná tlačítka vždy.
 • Správa objektů / Vybavení – ve správě objektů byla přidána nová záložky „Vybavení“, která umožňuje založení, editaci, mazání a zadání adresy vybavení.
 • PHM Agenda / Tankovací karty – v seznamu tankovacích karet došlo v pravém panelu k přidání nové záložky „Dokumenty“. Je zde možné provádět operace nahrání, editace, mazání a stahování souborů.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Modul Online

 • Úprava popisků vozidel v mapě – došlo k vizuální změně zobrazení popisků pro objekty v mapě.

 

Modul Kniha jízd

 • Hromadná editace / optimalizace zapisování do logu – pokud dochází k hromadné editaci v rámci jízd, pak jsou do logu zapisovány změny pouze tam, kde došlo ke změně hodnoty.
  • Úprava hromadných změn na jízdách
   • Zobrazování informace o více hodnotách na jízdě.
   • Nevyplněné pole znamená, že v jízdách nebude provedena změna.
   • Vymazání hodnoty (více hodnot) v poli formuláře dojde k výmazu daných hodnot v jízdách.

 

Modul Reporty

 • Úprava reportu Inventura PHM (ID 114) – úprava pro výpočet hodnot počátečního stavu nádrže a skutečné spotřeby.

 

Modul Servisní zásahy

 • Úpravy servisních zásahů
  • Přidán sloupec „Zařízení“ do servisních výkonů a požadavků
  • Doplněna validace na vyplněný stav kilometrů při dokončování servisních výkonů
  • U vozidel bez GPS přidáno vyplňování zbývajících kilometrů dle zadaných výkonů vozidel u servisních požadavků
  • Automatické předvyplňování stavu kilometrů dle zvoleného data provedení, přímo v dialogu servisního výkonu
   • U vozidel bez GPS předvyplňováno dle zadaných výkonů vozidel 
 • Úprava přehledu servisních výkonů – původní sloupec „Objekt“ byl rozdělen do sloupců „Název objektu“ a „RZ“. Dále byl přidán nový sloupec „Zařízení“.
 

 

Modul Správa systému

 • Právo / Zaměstnanci a organizační složky – globální právo – změna popisu práva, tak aby lépe popisovala funkčnost.

 

Modul Správa systému

 • Úprava popisu práv pro FleetwarePicker – úprava názvů a popisů práv
  • Původní název: FleetwarePicker – Správa zařízení – Pasport
  • Nový název: FleetwarePicker – Správa zařízení
  • Nový popis: Povoluje párování a skenování objektů v modulu Správa zařízení v aplikaci FleetwarePicker
  • Název zůstává: FleetwarePicker – Správa zařízení – Scan
  • Nový popis: Povoluje skenování objektů v modulu Správa zařízení v aplikaci FleetwarePicker
Mapathon-Fleetware

Dobročinná akce Mapathon

Dobročinná akce Mapathon dne 13. června 2024, pořádaná Lékaři bez hranic, měla za cíl zlepšit mapování nezmapovaných oblastí světa. Zapojilo se 30 dobrovolníků, kteří zmapovali 1 817 budov. Akce se konala v Praze, Pardubicích a Kriváni. Přečtěte si podrobnější informace na naší webové stránce.

Přečtěte si více »

Release 217

Možnost zobrazení řidiče u podřízeného objektu, aktualizované schvalování jízd a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.17.

Přečtěte si více »

Release 2.16

Fleetware – Release 2.16 NOVÁ FUNKCIONALITA Obecné Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com)

Přečtěte si více »

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná