Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

 • Automatický výběr jediné vyfiltrované položky – v případech, kdy ve výběrníku dojde k vyfiltrování jediné položky, tak se tato položka automaticky označí jako vybraná.

 

Další chování v rámci výběrníků:

 • Po zobrazení výběrníku se automaticky vybere první položka.
 • Pokud dojde k přechodu na další stránku odvybere se vybraná položka a vybere se nová položka z aktuální stránky.

 

Modul Kniha jízd

 • Zrušení uzamčení jízd – v Knize jízd a Správě schvalování jízd došlo k přidání tlačítko „Zrušit uzávěrku“ . Pomocí tohoto tlačítka je možné provést zrušení poslední provedené uzávěrky. Zobrazení tlačítka je vázáno na uživatelské právo „Zrušení uzávěrky dat“ (zároveň musí mít uživatel plné právo na daný objekt). Pokud pro daný objekt neexistuje žádná uzávěrka, pak po aktivaci tlačítka dochází k zobrazování upozornění „Dosud nebyla zadána žádná uzávěrka dat“.

 

Modul Správa systému

 • Správa okruhů / sady okruhů – vznik nové části správy systému, která umožňuje definovat sady okruhů. Je možné provádět založení, editaci a mazání sady okruhů.
 • Správa okruhů / okruhy – vznik nové části správy systému, která umožňuje definovat okruhy. Je možné provádět založení, editaci a mazání okruhů.
 • Skupiny objektů / objekty nastavení pro režimy / účely (Personal Terminal) – nově je možné nastavit pro objekty nebo skupiny objektů účely a režimy. Tyto účely a režimy je následně možné zadávat v aplikaci Personal Terminal. V rámci nastavení je možné provádět dědění ze skupiny objektů nebo mít nastavení pro jednotlivé objekty.
 • Ikony POI (Online Dispečink) – ve správě POI došlo ke vzniku nové části „Ikony POI“. Zde lze nahrát ikony, které je následně možné využít při práci s kategoriemi a seznamem POI.
 • Kategorie POI (Online Dispečink) – ve správě POI došlo ke vzniku nové části „Kategorie POI“. Zde lze zakládat, editovat a mazat kategorie POI.
 • Seznam POI (Online Dispečink) – ve správě POI došlo ke vzniku nové části „Kategorie POI“. Zde lze zakládat, editovat a mazat kategorie POI.

 

Integrace

 • Integrace se SAP
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

 • Úprava popisků v mapě – proběhlo přepracování zobrazování informací v rámci popisku u objektů v mapě. Aktuálně dochází k zobrazování v této podobě:

 

 • Název objektu (RZ)
 • Skupina vozidel
 • Datum a čas
 • Řidič
 • Rychlost
 • Režim
 • Vstupy
 • Analogové vstupy
 • Připojené objekty

 

 • Přihlašovací obrazovka / úprava textu – v rámci přihlašovací obrazovky došlo k úpravě textací o verzi aplikace a zalomení textu.

 

Modul Online

 • Událost podvozková váha – na základě událostí, které jsou odesílány z aplikace FOB došlo k přidání nové události „Podvozková váha“. Tato událost je zobrazována v seznamu událostí a zařazena pod filtr „Výsyp nádob“. Zároveň dochází k zobrazování události v mapě s popiskem „Podvozková váha“.

 

Modul Kniha jízd

 • Rozšíření popisu v řádku tankování a úbytku – došlo k úpravě a rozšíření informací v rámci stavového řádku pro tankování a úbytky pro jednotlivé hladinoměry (pro jedno palivo). Aktuální podoba ve formě: (Hladinoměr 1, před xxx,xx l po xxx,xx l / Hladinoměr 2, před xxx,xx l po xxx,xx l).

 

 • Úpravy validace pro uzamčení období – v rámci konfigurace aplikace je možné provést nastavení parametrů tak, aby při uzavírání období nebylo možné vypnout kontroly. Každou kontrolu je možné nastavit jako povinnou zvlášť.

 

Modul Offline

 • Událost podvozková váha – na základě událostí, které jsou odesílány z aplikace FOB došlo k přidání nové události „Podvozková váha“. Tato událost je zobrazována v seznamu událostí a zařazena pod filtr „Výsyp nádob“. Zároveň dochází k zobrazování události v mapě s popiskem „Podvozková váha“.
 • Optimalizace grafu – proběhla optimalizace grafu v rámci které došlo k rozšíření o možnost zapínání a vypínání zobrazení jednotlivých vstupů v grafu aktivit.
 • Optimalizace popisku v grafu – optimalizace grafu pro zobrazení popisku události vyložení/odpojení CWI.

 

Modul Reporty

 • Hromadné mazání výsledků reportů – nově je možné provádět hromadné mazání výsledků reportů. Mazání lze provádět pouze pro reporty ve stavu „Dokončeno“ nebo „Chyba“. Při vyvolání akce se zobrazí dialog pro potvrzení smazání.
 • Report – Porovnání exportovaných dat do METIS – úpravy reportu pro nástavby a okruhy.
 • Report – Statistika práce vozidel – úpravy reportu pro nástavby a okruhy.
 • Report – Statistika práce vozidel – úpravy reportu pro nástavby a okruhy.

 

Modul PHM

 • Přehled PHM / úpravy pro 2 hladinoměry – úpravy pro vozidla, která mají dvě kalibrační křivky pro jedno palivo. Zde došlo ke změně zobrazování informací pro každou z nich. Změny se dotýkají hlavního grafu, záložky nákupy a detekce, záložky Detekce CAN/Sonda a panelu detail události.
Mapathon-Fleetware

Dobročinná akce Mapathon

Dobročinná akce Mapathon dne 13. června 2024, pořádaná Lékaři bez hranic, měla za cíl zlepšit mapování nezmapovaných oblastí světa. Zapojilo se 30 dobrovolníků, kteří zmapovali 1 817 budov. Akce se konala v Praze, Pardubicích a Kriváni. Přečtěte si podrobnější informace na naší webové stránce.

Přečtěte si více »

Release 217

Možnost zobrazení řidiče u podřízeného objektu, aktualizované schvalování jízd a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.17.

Přečtěte si více »

Release 2.16

Fleetware – Release 2.16 NOVÁ FUNKCIONALITA Obecné Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com)

Přečtěte si více »

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná