Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

 • Přihlášení do aplikace / zbývající počet pokusů o přihlášení – do aplikace byla přidána funkčnost zobrazující počet zbývajících pokusů o přihlášení v případě, kdy uživatel chybně zadá heslo. V rámci dialogu je zobrazena informace o zbývajícím počtu pokusů. Nastavení počtu pokusů je určeno konfigurací aplikace.

 • Obnovení zapomenutého hesla – dialog pro přihlášení do aplikace byl rozšířen o volbu „Zapomenuté heslo“. Kliknutím na odkaz se otevře dialogové okno, kde uživatel musí vyplnit položky „Uživatel“ a „Email“. Následně je zaslána na emailovou adresu uživatele zpráva na obnovení hesla. V rámci dialogu se kontroluje existence uživatele a emailu v aplikaci.

 

Modul Online

 • Stav stahování – informace v tabulce a detailu objektů byly rozšířeny o položku „Stav stahování“. Položka zobrazuje informace o stahování dat pro daný objekt.
 • Manuální dotaz na polohu – v rámci tabulky objektů došlo k přidání tlačítka pro manuální dotaz na polohu objektu. Po odeslání dotazu je zobrazena indikace ve sloupečku „Věk“ až do momentu obdržení polohy.
  Zobrazení kmenového řidiče – má-li objekt nastaveného kmenového řidiče a zároveň není na objektu žádný vodič přihlášen, pak je v tabulce objektů (ve sloupci „Řidič“) a na detailu (v položce „Řidič“) zobrazený text modrou barvou.

 

Modul Offline

 • Zobrazení hodnot analogových vstupů v grafe – vznik nového grafu pro zobrazení hodnot analogových vstupů poskytovaných objekty. V grafu mohou být zobrazeny teploty z čidel a také hladiny vody. Pokud má daný objekt nastaveno zobrazení hodnot v rámci správy systému, pak dochází k jejich zobrazení iv grafu v Offline.

 

Modul Správa Systému

 • Správa uživatelů / Uživatelé / Inicializační email – formulář pro založení nového uživatele byl rozšířen o checkbox „Inicializační email“. Při zatržení se deaktivuje pole „Heslo“ a „Potvrzení hesla“ a zároveň je povinné pole „E-mail“. Na danou emailovou adresu je následně systémem odeslán email pro aktivování uživatele. V rámci aktivace si uživatel zadá heslo pro přístup do aplikace.
 • Správa uživatelů / Uživatelé / Validace hesla – při zakládání nebo editaci uživatele je nutné splnit nakonfigurované podmínky pro heslo. Pokud nejsou podmínky splněny, pak dochází k zobrazení upozorňující hlášky. Při najetí na ikonu se uživateli zobrazí požadované podmínky pro zadání hesla. Podmínky na heslo se týkají všech formulářů pro zadání, obnovení nebo změnu hesla.
  Správa uživatelů / Uživatelé / Vynucení změny hesla – v nástrojové liště došlo k přidání tlačítka pro vynucení změny hesla. Po jeho stisknutí dojde k zobrazení dialogu pro potvrzení volby. Pokud dojde k potvrzení, tak je na email uživatele odeslán email pro zadání nového hesla pro přístup do aplikace.

 

Modul Incidenty

 • Vjezdy a výjezdy z oblastí – vznik nového typu incidentu, který upozorňuje na vjezdy a výjezdy objektů z uživatelských oblastí podle konfigurace incidentu. Vytvoření incidentu je vázáno na vygenerování jízd pro daný objekt (nedochází k vytvoření incidentu online v daný moment).
 • Správa incidentů / detail a doplňkové panely – definice incidentů byla rozšířena o detail, který zobrazuje informace o nastavení dané definice. Dále došlo k přidání doplňkových panelů „Objekty“ a „Uživatelské oblasti“. Zobrazování doplňkových panelů závisí na typu incidentu.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Modul Kniha jízd

 • Uzamčení jízd / kontrola zadané hladiny – pokud je prováděno uzamčení jízd, tak dochází ke kontrole, zda byl zadán stav hladiny za uzamčenou jízdou. Pokud není hladina zadána dojde k zobrazení formuláře pro její zadání.
  modul Reporty
 • Úprava reportu Teploty z teplotních čidel (ID 109) – úprava struktury reportu a přejmenování sloupců.

 

Modul Správa Systému

 • Kopírování práv pro role a uživatele – pro role a uživatele došlo v rámci nástrojové lišty k úpravě tlačítka pro kopírování práv. Tlačítko nabízí dvě volby a to kopírování práv z uživatelské role a z uživatele.


Modul Incidenty

 • Správa incidentů / detail a doplňkové panely – definice incidentů byla rozšířena o detail, který zobrazuje informace o nastavení dané definice. Dále došlo k přidání doplňkových panelů „Objekty“ a „Uživatelské oblasti“. Zobrazování doplňkových panelů závisí na typu incidentu.
 • Správa incidentů / Nastavení incidentů – přejmenování části „Definice incidentů“ na „Nastavení incidentů“.
 • Nastavení incidentů / založení / editace / mazání – v rámci definic incidentů došlo k úpravě o přidání možností práce s incidenty. Aktuálně je možné provádět zakládání definic incidentů, editace již existujících definic incidentů a mazání definic.
Mapathon-Fleetware

Dobročinná akce Mapathon

Dobročinná akce Mapathon dne 13. června 2024, pořádaná Lékaři bez hranic, měla za cíl zlepšit mapování nezmapovaných oblastí světa. Zapojilo se 30 dobrovolníků, kteří zmapovali 1 817 budov. Akce se konala v Praze, Pardubicích a Kriváni. Přečtěte si podrobnější informace na naší webové stránce.

Přečtěte si více »

Release 217

Možnost zobrazení řidiče u podřízeného objektu, aktualizované schvalování jízd a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.17.

Přečtěte si více »

Release 2.16

Fleetware – Release 2.16 NOVÁ FUNKCIONALITA Obecné Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com)

Přečtěte si více »

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná